Giới thiệu / Các SRTP

Dịch vụ đi lại là người?

Dịch vụ đi lại là một chương trình phi lợi nhuận Susquehanna tác Giao thông vận tải khu vực, hội đồng quản trị mà bao gồm tư Diện tích Transit (CAT, Cumberland-Dauphin-Harrisburg), Lebanon Transit (Dài hạn), Transit Authority Nam Trung Bộ (Barta, Berks & RRTA, Lancaster) và Cơ quan Giao thông vận tải Trung Pennsylvania,,en,và Cơ quan Giao thông vận tải Trung Pennsylvania,,en,và Cơ quan Giao thông vận tải Trung Pennsylvania,,en,và Cơ quan Giao thông vận tải Trung Pennsylvania,,en (rabbittransit, York & Tự do quá cảnh, Adams). Adams, Franklin, Harrisburg (Cumberland, Dauphin và Perry quận), Lancaster, Lebanon, NEPA (Carbon, Monroe, Pike and Schuylkill counties), Đọc và York MPOs. The Harrisburg Regional Chamber & CREDC; các Gettysburg Adams, Greater Chambersburg và Lebanon Valley Chambers of Commerce; Greater Reading Chamber Alliance; Lancaster Chambers of Commerce & Industry and the York County Economic Alliance. Một hội đồng quản trị chỗ ngồi cũng được thiết lập dành cho một giám đốc điều hành của công ty. Kinh phí được cung cấp bởi Cục Quản lý đường cao tốc liên bang và PennDOT trong quan hệ đối tác với các MPO tham gia.

Thành viên hội đồng quản trị của chúng tôi bao gồm:

Tổ chức quy hoạch đô thị

Adams County MPO (ACTP)

Franklin County MPO

Harrisburg Area học Giao thông vận tải (Nón)

Lancaster MPO

Lebanon (LEBCO) MPO

NEPA (Schuylkill, Carbon, Monroe and Pike counties)

Đọc học Giao thông vận tải trong khu vực (RATS)

York MPO (YAMPO)

Phòng

carbon Phòng & Phát triển kinh tế

Gettysburg Adams Phòng Thương mại

Hơn Chambersburg Phòng Thương mại

Greater Reading Chamber Alliance

Harrisburg khu vực Phòng / CREDC

Lancaster Phòng Thương mại & Ngành công nghiệp

Lebanon Valley Phòng Thương mại

Liên minh kinh tế York County

Cơ quan vận chuyển

barta
CAT40-final jpeg


ACTA-logo

LT-D-logo
Pocono Pony-logo

rabbit-logo
RRTA_logo_186v

STS Logo