default logo

Khu vực dịch vụ của chúng tôi

Our free services are extended to nearly 1.2 million commuters who live or work in Adams, Berks, Cumberland, Dauphin, Franklin, Lancaster, Lebanon, Rượu lê, and York counties and to the employers in these participating counties. Các dịch vụ có sẵn vì họ được tài trợ với giảm thiểu tắc nghẽn liên bang & Quỹ chất lượng không khí, được chuyển qua PennDOT và các tổ chức quy hoạch vùng là thành viên của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi là tầm nhìn của các phòng, cơ quan vận chuyển và tổ chức quy hoạch đã phát triển và những người hỗ trợ dịch vụ đi lại của Pennsylvania.